Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Utbildningar Diskrimineringsbyrån Gävleborg​​​​​​​​​​

Vill ni öka era kunskaper om diskriminering och mänskliga rättigheter? Kanske behöver ni fördjupa er i diskrimineringslagstiftningen, eller få praktiska verktyg för likabehandling?

Lär mer om diskriminering!

Diskrimineringsbyrån Gävleborg erbjuder dels kostnadsfria informationsföreläsningar för ideella föreningar, samt bokningsbara utbildningar för företag och organisationer. Förutom utbildningskoncepten som du kan läsa mer om nedan, så erbjuder vi anpassade utbildningar och workshops för er verksamhet. Tveka inte att höra av dig för frågor och eventuella kostnadsförslag. 

Kolla även in våra tips på andra antidiskrimineringsbyråers utbildningskoncept här.

Våra utbildningar

 • Diskrimineringslagen & vad en antidiskrimineringsbyrå gör

  En kostnadsfri introduktion till diskrimineringslagstiftningen och vår verksamhet. Utbildningen, som kan ske digitalt eller på plats, täcker vad diskriminering är, vad lagen säger och vad en antidiskrimineringsbyrå gör. För ideella föreningar och organisationer inom Gävleborgs län.

  Läs mer och boka
 • Workshop om aktiva åtgärder för facket

  I denna workshop tittar vi närmare på den process i fyra steg som formuleras i diskrimineringslagen där man kontinuerligt ska förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. För fackligt förtroendevald, skyddsombud, eller ombudsperson.

  Läs mer och boka
 • Diskriminering ur ett hbtqi-perspektiv

  Denna fördjupande utbildning undersöker sambandet mellan diskriminering och hbtqi-personers livsvillkor, inklusive effekterna av normer och minoritetsstress. Du får ökad förståelse för diskrimineringens konsekvenser, hur den kan upplevas, samt skyddet som diskrimineringslagen kan ge och vad som sker vid upplevd diskriminering. För företag och organisationer inom Gävleborgs län.

  Läs mer och boka
 • Diskrimineringsförbud och aktiva åtgärder i arbetslivet

  I den här utbildningen fördjupar vi oss i diskriminering inom arbetslivet, inklusive diskrimineringsförbudet som skyddar de som upplever diskriminering eller trakasserier. Vi diskuterar även aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. För företag och organisationer inom Gävleborgs län.

  Läs mer och boka
 • Förebyggande och främjande för lika rättigheter – hur gör vi praktiskt?

  Vi utforskar den fyra-stegs process i diskrimineringslagen för att förebygga diskriminering, främja lika rättigheter och hur detta kan dokumenteras i en handlingsplan med tydliga, uppföljningsbara mål och åtgärder. För företag och organisationer inom Gävleborgs län.

  Läs mer och boka
 • Grundutbildning i diskrimineringslagen

  Denna utbildning introducerar diskrimineringslagen, förklarar begreppen och undersöker de samhällsnormer som leder till diskriminering. Vi diskuterar även vad din organisation kan göra för att förebygga och motverka diskriminering och trakasserier. För föreningar, företag och organisationer inom Gävleborgs län.

  Läs mer och boka
 • Diskrimineringslagen – ett verktyg för facket

  Denna föreläsning fokuserar på fackets roll i att skapa inkluderande arbetsplatser som förebygger och hanterar diskriminering, och erbjuder handfasta råd och verktyg för att stötta medlemmar som upplever diskriminering. Vi går igenom diskrimineringslagen, arbetet med aktiva åtgärder, och hur facket kan driva på och följa upp arbetsgivarens arbete för mer inkluderande arbetsplatser. För fackligt förtroendevald, skyddsombud, eller ombudsperson.

  Läs mer och boka
 • Strategier för jämlikhet - lika rätt oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet

  Denna utbildning fokuserar på att skapa lika möjligheter för alla oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck, och undersöker hur vi kan skapa öppna, inkluderande organisationer fria från diskriminering. Vi delar exempel på insatser som främjar en inkluderande arbetsmiljö, ger tips och idéer för en mer inkluderande verksamhet, och inspirerar till nya arbetssätt. För företag och organisationer inom Gävleborgs län.

  Läs mer och boka

Boka en utbildning

Berättar för oss via mejl eller telefon vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Gävleborg, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet. 

Priset bestäms utifrån antal deltagare, tidsåtgång, eventuella resor eller om form eller innehåll behöver specialanpassas för just er verksamhet.

Kontakta oss för mer information och bokning: gavleborg@diskriminering.org

Andra byråers utbildningar

Behöver du en annan typ av utbildning? Kanske en föreläsning som inte finns i sortimentet hos oss på Diskrimineringsbyrån Gävleborg? Här hittar du tips till andra byråers utbildningar och projekt.

Upplever du dig diskriminerad?

Gör en anmälan till diskrimineringsbyrån Gävleborg genom att fylla i vårt anmälningsformulär. Vi kontaktar dig inom två arbetsveckor. Vi arbetar under tystnadslöfte.​​​​​

Anmäl diskriminering