Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Webbserie om diskriminering

"Diskriminering pågår - byråerna berättar!" är en webbserie i samarbete mellan samtliga antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Här kan du bland annat lära dig mer om diskriminering och diskrimineringslagen, dina rättigheter och skyldigheter samt få praktiska verktyg för likabehandling. Vi vill göra diskriminering, och hur du kan motverka det, enklare att förstå!

Webbserie

Diskriminering pågår - byråerna berättar!

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 1: Vad är diskriminering?

I det här första avsnittet av webbserien “Diskriminering pågår - byråerna berättar!” berättar Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd om vad diskriminering är för något enligt lagen och vart du kan vända dig om du har blivit diskriminerad.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 2: Normer spelar roll! I arbetet mot diskriminering

​​​​Örebro Rättighetscenter berättare om normkritik och varför det är ett viktigt verktyg i arbetet mot diskriminering.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 3: Aktiva åtgärder i förskola och skola

Här får tittaren tips om praktiskt arbete mot diskriminering i skolan och förskolan. Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU, berättar om verktyg från böckerna "PraLin" och "Tänka tillsammans". Verktyg för praktiskt arbete mot diskriminering!

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 4: Perspektivbyrån en detektivlek för barns rättigheter

​​​​​​​Rättighetscentrum Västerbotten delar med sig av sin metod Perspektivbyrån; en interaktiv lek med syfte att skapa tryggare och mer inkluderande verksamheter för barn 8-12 år. I Perspektivbyrån är barnen detektiver som granskar, kartlägger och ger sina synpunkter. Vi vuxna lyssnar, antecknar och förbättrar!

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 5: Barnrättsperspektivet i arbete med lika rättigheter

Detta är en informationsfilm om BBB-perspektivet: barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet. Filmen diskuterar hur en kan använda BBB-perspektiv i med diskrimineringsfrågor och antidiskrimineringsarbete. Den innehåller information om Barnkonventionen och dess tillämpning i arbetet mot diskriminering av barn och unga.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 6: Vad händer när jag har anmält diskriminering?

Byrån mot diskriminering i Östergötland delar med sig av vad som händer efter att du har anmält diskriminering. I filmen får vi följa ett fiktivt fall om en kvinna som heter Lisa. Lisa har problem med sin arbetsplats, Restaurang AB, och juristen Elias Ibrahim ger exempel på hur en antidiskrimineringsbyrå arbetar med att utreda ärenden.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 7: Att förebygga diskriminering i arbetslivet med aktiva åtgärder

Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne visar hur arbetet med Aktiva åtgärder är uppbyggt och vad som är syftet med processen. Ni får även praktiska tips på hur arbetsgivare kan arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 8: Att vara en allierad

Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal berättar om hur just Du kan stötta grupper som utsätts för förtryck och diskriminering. Vad finns det för fallgropar och hur är en egentligen bäst allierad med andra rörelser?

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Avsnitt 9: Basically wrong! Om strukturell diskriminering

Det här avsnittet är skapat av Antidiskrimineringsbyrån Väst och handlar om hur diskriminering är inbyggd i samhällssystemet. Titeln "Basically Wrong!" säger att det blev fel i grund och botten när samhället byggdes upp. Vissa gynnas, andra missgynnas. I filmen intervjuas några personer om hur de ser på strukturell diskriminering.

Upplever du dig diskriminerad?

Gör en anmälan till Diskrimineringsbyrån Gävleborg genom att fylla i vårt anmälningsformulär. Vi kontaktar dig inom två arbetsveckor. Vi arbetar under tystnadslöfte.​​​​​

Anmäl diskriminering