Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Projekt

Diskrimineringsbyrån Gävleborg driver olika initiativ för att främja förståelse, motverka fördomar och diskriminering. Här kan du upptäcka våra pågående och avslutade projekt. Ta del av vårt arbete och låt oss tillsammans bekämpa diskriminering och främja lika möjligheter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller söker samverkan!

Romer i Gävleborgs län

Ett utvecklingsprojekt vars syfte var att sprida kunskap om romer i för att minska fördomar och diskriminering, dels genom att stärka romsk organisering i Gävleborgs län för att minska social isolering, dels för att stärka gruppen att aktivt delta i och påverka samhällslivet.

Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). En utställning har tagits fram genom projektet.

Bortom stereotyperna – röster från romer och resande i dag

Bortom stereotyperna – röster från romer och resande i dag

I denna utställning får vi möta fem romer från fyra olika grupper och höra deras berättelser om livet som rom och resande. Syftet med utställningen är att sprida kunskap om romer och minska fördomar och diskriminering.

Utställningen tar upp personliga berättelser, mångfalden inom den romska gruppen och stoltheten över deras romska ursprung. Genom personliga berättelser från unga och vuxna romer och resande får du en inblick i deras vardag, traditioner och kamp för att motverka antiziganism. Utställningen är ett viktigt steg för att främja förståelse om mångfald och öka medvetenhet om den romska gruppen och deras bidrag till det svenska samhället.

Läs mer

Du kan läsa mer om nationella minoriteter hos Regeringskansliet.

Upplever du dig diskriminerad?

Gör en anmälan till Diskrimineringsbyrån Gävleborg genom att fylla i vårt anmälningsformulär. Vi kontaktar dig inom två arbetsveckor. Vi arbetar under tystnadslöfte.​​​​​

Anmäl diskriminering