Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Förebyggande och främjande för lika rättigheter – hur gör vi praktiskt?

Vi utforskar diskrimineringslagens fyrstegsprocess för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter, vilket dokumenteras i en handlingsplan med tydliga mål och åtgärder för uppföljning.

Hur arbetar vi förebyggande och främjande? Vi utgår ifrån den process i fyra steg som formuleras i Diskrimineringslagen där man kontinuerligt ska undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Enligt lagen ska arbetsgivare dokumentera arbetet och samverka med arbetstagarna. Vi tittar närmare på hur alla på arbetsplatsen kan göras delaktiga och hur arbetet kan dokumenteras i en handlingsplan. Du får tips och exempel på hur vi kan formulera mål och åtgärder som är tydliga och möjliga att följa upp.

Vem kan boka? 

Företag och organisationer inom Gävleborgs län. 

Tidsåtgång

120 minuter.

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Gävleborg, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.