Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Diskrimineringslagen – ett verktyg för facket

Denna föreläsning undersöker fackets roll i att skapa inkluderande arbetsplatser, ger råd och verktyg för att stötta medlemmar mot diskriminering, och diskuterar hur facket kan påverka och följa upp arbetsgivarens inkluderingsarbete, med fokus på diskrimineringslagen och aktiva åtgärder.

Känner du dig trygg att agera om någon upplever sig diskriminerad på din arbetsplats? Vill du få fler verktyg för att stötta medlemmar som upplever sig missgynnade?

En föreläsning om fackets roll för att skapa inkluderande arbetsplatser som förebygger och hanterar diskriminering. Du får dels kunskap kring diskrimineringslagen och handfasta råd om vad du kan göra när en medlem upplever sig diskriminerad. Dels går vi in på hur facket kan främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Vi beskriver hur arbetet med aktiva åtgärder kan bedrivas och tipsar om hur facket kan driva på, bevaka och följa upp arbetsgivarens arbete för att skapa mer inkluderande arbetsplatser.

Vem kan boka? 

Du som är fackligt förtroendevald, skyddsombud, eller ombudsperson.

Tidsåtgång

120 minuter.

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Gävleborg, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.