Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Tips på material och böcker

Här har vi samlat några publikationer och material som kan vara intressanta för dig som vill sätta dig in i diskriminering och rättighetsfrågor. Dessa publikationer och metoder är skapade av våra kollegor, på andra antidiskrimineringsbyråer i Sverige.

 • Alla har rätt

  Boken ger kunskap om diskriminering och diskrimineringslagen med konkreta exempel för arbetsgivare, anställda och ideella aktörer, och ger råd om vad man kan göra vid upplevd diskriminering. Den inkluderar även frågeställningar för fortsatta diskussioner och studiecirklar. Sensus studieförbund.

  Beställ boken
 • Att få plats som människa i en organisation

  Den här handboken är en inspiration för dig som arbetar med aktiva åtgärder på din arbetsplats. Boken har sin grund i praktiska erfarenheter av aktivt åtgärdsarbete inom olika verksamheter. Malmö mot diskriminering.

  Beställ boken
 • Barnets rätt

  Boken introducerar barnkonventionen med fokus på dess grundläggande principer och barns rättigheter, inklusive en ny sektion om prövning av barnets bästa. Den erbjuder även frågeställningar och övningar för fortsatta samtal och studiecirklar. Sensus studieförbund.

  Beställ boken
 • Kim berättar

  Kim och de i hans närhet råkar ibland ut för orättvisor. Den sortens orättvisor som också kallas för diskriminering. Det är tufft ibland men det mesta löser sig när Kim berättar för vuxna som han litar på. Boken är framtagen efter samtal med barn från 5 upp till 10 år om deras erfarenheter av orättvisor och diskriminering. ​​​​​​​Malmö mot diskriminering.

  Beställ boken
 • När samhället tystnar

  Rapporten behandlar den oroande utvecklingen där utrymmet för demokratiskt samtal i civilsamhället minskar, med majoriteten av Civil Rights Defenders internationella partnerorganisationer som rapporterar ökade risker i arbetet för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Den fokuserar på hot och hat mot oberoende opinionsbildare i det svenska civilsamhället. Civil Rights Defenders.

  Till rapporten
 • Perspektivbyrån

  Hos Perspektivbyrån finns verktyg och övningar för att inkludera barn- och ungdomsperspektiv i din verksamhet, anpassat för olika områden som bibliotek, simhallar, fritidsverksamhet och föreningsliv för barn i åldrarna 8-12 år.

  Till Perspektivbyrån
 • PraLin – Praktiskt arbete för lika rättigheter i skolan

  Verktygsboken PraLin erbjuder en praktisk guide för skolpersonal och elever att arbeta med normer och maktrelationer i skolmiljön, med syfte att stödja skolor i arbetet med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Den framhåller vikten av ett kritiskt reflekterande förhållningssätt som synliggör och utmanar normer som gynnar vissa och missgynnar andra. Antidiskrimineringsbyrån Uppsala och Malmö mot diskriminering.

  Beställ boken eller ladda ner PDF
 • Rätten till din berättelse

  Denna bok samlar favoritövningar och verktyg för att använda böcker, bilder och berättelser som utgångspunkt för samtal om identitet, makt och medbestämmande, med målet att inkludera fler perspektiv. Övningarna riktar sig till barn mellan 3 och 12 år samt deras vuxna, inklusive bibliotekarier, pedagoger, föräldrar och andra som söker inspiration för samtal och kreativitet. Rättighetscentrum Västerbotten.

  Beställ boken
 • Rätt åt dig!

  Boken förklarar hur diskrimineringslagens skydd funkar i bland annat skolan, på sjukhuset och i bostadsområdet genom berättelser som bygger på verkliga fall. Boken är framtagen efter samtal med unga mellan 11 till 18 år om deras erfarenheter av orättvisor och diskriminering. Malmö mot diskriminering.

  Beställ boken eller ladda ner PDF
 • "Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet"

  Agera Värmland har granskat 170 jobbannonser utifrån risk för diskriminering. I denna rapport kan du ta del av resultatet och får råd och tips i hur du kan arbeta förebyggande mot diskriminering i rekryteringsprocessen. Agera Värmland.

  Ladda ner skriften här

Upplever du dig diskriminerad?

Gör en anmälan till Diskrimineringsbyrån Gävleborg genom att fylla i vårt anmälningsformulär. Vi kontaktar dig inom två arbetsveckor. Vi arbetar under tystnadslöfte.​​​​​

Anmäl diskriminering