Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Strategier för jämlikhet – lika rätt oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet

Denna utbildning fokuserar på att skapa lika möjligheter för alla, oavsett sexualitet eller könsidentitet, genom att bygga öppna, inkluderande och diskrimineringsfria organisationer, med exempel på framgångsrika insatser, tips för inkludering, och inspiration till nya arbetssätt.

En utbildning som fokuserar på hur vi skapar lika möjligheter för alla oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Under utbildningen undersöker vi vad det är som skapar öppna, inkluderande organisationer fria från diskriminering? Hur kan vi arbeta med hbtqi-rättigheter såväl strategiskt som praktiskt i verksamheten? Vi lyfter exempel på insatser som skapar en inkluderande arbetsmiljö och ett likvärdigt bemötande av alla besökare. Utbildningen inspirerar till nya arbetssätt och ger tips och idéer för en mer inkluderande verksamhet.

Vem kan boka? 

Företag och organisationer inom Gävleborgs län.

Tidsåtgång

120 minuter.

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Gävleborg, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.