Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Diskrimineringsbyrån Gävleborg

Diskrimineringsbyrån Gävleborg är en av 18 antidiskrimineringsbyråer i Sverige som jobbar för att förebygga och motverka diskriminering i samhället. Vi försvarar din rätt att slippa bli utsatt för diskriminering och kränkande behandling och vi främjar människors lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att en person eller en grupp särbehandlas, det vill säga kränks eller behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.

Om diskriminering
Aktuellt

Läs om vad som är på gång

Samarbeta med oss

Har din organisation en idé på ett projekt, ett aktivitetsförslag eller kanske en gemensam debattartikel? Kontakta oss så ser vi på möjligheterna att samverka. Tillsammans kan vi motverka diskriminering i Gävleborg!

Läs mer

Upplever du dig diskriminerad?

Gör en anmälan till Diskrimineringsbyrån Gävleborg genom att fylla i vårt anmälningsformulär. Vi kontaktar dig inom två arbetsveckor. Vi arbetar under tystnadslöfte.​​​​​

Anmäl diskriminering