Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Diskrimineringslagen & vad en antidiskrimineringsbyrå gör

En kostnadsfri introduktion till diskrimineringslagstiftningen och vår verksamhet.

Vad är diskriminering? Vad säger lagen? Vad gör en antidiskrimineringsbyrå? Vi ger en kort introduktion i diskrimineringslagstiftningen och vår verksamhet. Informationsinsatsen är kostnadsfri. Utbildningen kan ske såväl digitalt som på plats hos er.

Vem kan boka?

Ideella föreningar och organisationer inom Gävleborgs län. 

Tidsåtgång

45 minuter.

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Gävleborg, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.