Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Diskriminering ur ett hbtqi-perspektiv

Denna fördjupande utbildning ger en ökad förståelse för sambandet mellan diskriminering och hbtqi-personers livsvillkor, dess konsekvenser, upplevelsen av den, samt skyddet diskrimineringslagen erbjuder och processen vid upplevd diskriminering.

En fördjupande utbildning där vi undersöker samband mellan diskriminering och hbtqi-personers livsvillkor. Hur hänger diskriminering ihop med normer och minoritetsstress? Du får en ökad förståelse för hur diskriminering kan upplevas och vad det får för konsekvenser. Vi lyfter också vilket skydd diskrimineringslagen kan ge och vad som händer om någon upplever diskriminering.

Vem kan boka?

Företag och organisationer inom Gävleborgs län.

Tidsåtgång

120 minuter.

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Gävleborg, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.