Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Diskrimineringsförbud och aktiva åtgärder i arbetslivet

En fördjupande utbildning om diskriminering inom arbetslivet, diskrimineringsförbudet och diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen.

I den här utbildningen fördjupar vi oss i diskriminering inom arbetslivet. Vi går igenom diskrimineringsförbudet vars syfte är att ge ett skydd åt personer som upplever diskriminering eller trakasserier. Vi kommer också att prata om aktiva åtgärder; vilket är den del i diskrimineringslagen som handlar om att förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter på en praktisk och strukturell nivå. 

Vem kan boka?

Företag och organisationer inom Gävleborgs län. 

Tidsåtgång

120 minuter.

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Gävleborg, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.