Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Om DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Uppdraget är att arbeta mot diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

  • kön
  • könsidentitet och könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Här nedan har vi länkat till några av DO:s filmer som kan hjälpa dig att bättre vad diskriminering är och hur diskrimineringslagen fungerar i olika situationer.  

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Det här är diskriminering

Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra i samma situation. Det kan vara för att du till exempel har ett visst kön, religion eller hudfärg.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Diskriminering - så ska ingen bli behandlad

Ingen ska behöva bli diskriminerad. Varken du eller någon annan.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Ingen får diskriminera dig i skolan

Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan. Det står i diskrimineringslagen.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Aktiva åtgärder mot diskriminering i skolan

Elever har rätt att slippa bli diskriminerade i skolan. Därför ska alla skolor arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i sin verksamhet.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Trakasserier på jobbet

Att utsättas för trakasserier på jobbet kan vara diskriminering. Ingen ska behöva uppleva det.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Repressalier är förbjudet - men vad är det?

​​​​​​​Den som vill anmäla eller berätta om att diskriminering skett ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för att bli bestraffad.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Sexuella trakasserier på jobbet

Att utsättas för sexuella trakasserier på jobbet kan vara diskriminering. Ingen ska behöva uppleva det.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Det är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Upplever du dig diskriminerad?

Gör en anmälan till Diskrimineringsbyrån Gävleborg genom att fylla i vårt anmälningsformulär. Vi kontaktar dig inom två arbetsveckor. Vi arbetar under tystnadslöfte.​​​​​

Anmäl diskriminering