Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Workshop om aktiva åtgärder för facket

I denna workshop tittar vi närmare på den process i fyra steg som formuleras i diskrimineringslagen ned utgångspunkt i din verksamhets arbete med aktiva åtgärder

Under workshopen tittar vi närmare på den process i fyra steg som formuleras i diskrimineringslagen där man kontinuerligt ska undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Med utgångspunkt i din verksamhets arbete med aktiva åtgärder diskuterar vi vad som är tydliga, mätbara mål och hur åtgärder formuleras så de kan följas upp och utvärderas? 

Efter föreläsningen finns det möjlighet att gå en fördjupande workshop om aktiva åtgärder och den del i diskrimineringslagen som handlar om arbetet för att skapa mer jämlika arbetsplatser.

Vem kan boka?

Du som är fackligt förtroendevald, skyddsombud, eller ombudsperson. Max 20 deltagare/workshop.

Tidsåtgång

120 min

Boka utbildningen

Berätta vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Gävleborg, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet.