Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Andra instanser mot diskriminering

Du kan alltid vända dig till oss för råd om var du kan vända dig. Vi samarbetar nära Diskrimineringsombudsmannen (DO). Nedan finner du länkar till dem och andra myndigheter och organisationer som kan erbjuda dig stöd och hjälp.

  • Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som tar emot anmälningar om diskriminering och bedriver tillsyn. Dit kan du själv göra en anmälan, eller kontakta oss för råd och stöd i en diskrimineringsanmälan till DO.
  • Fackförbund hjälper dig i det yrkesområde du jobbar inom. Är du medlem i ett fackförbund så är det dit du ska vända dig i första hand om du upplever diskriminering i ditt arbetsliv.
    Om du inte är medlem eller om ditt fackförbund inte vill lyfta ärendet kan du kontakta en antidiskrimineringsbyrå för råd och stöd.
  • Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och arbetar för en god skolmiljö. Du kan vända dig till skolinspektionen om man upplever att att skolan inte lever upp till satta regler och krav.
  • Barn och elev-ombudet är en del av Skolinspektionen och arbetar mot kränkningar, mobbning och ska säkerställa att barns rättigheter tas tillvara.
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att alla barn, unga och vuxna utifrån deras förutsättningar och möjligheten att nå målen för just sin utbildning. Du kan vända dig till dem för kunskap, utveckling, stöd och rättigheter åt barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning
  • Polisen arbetar med diskriminering som kan polisanmälas, exempelvis olaga diskriminering och sexuellt ofredande. Dit kan du själv göra en anmälan, eller kontakta oss för råd och stöd vid en eventuell polisanmälan.
  • Brottsofferjouren erbjuder råd och stöd till den är brottsutsatt, vittnat till brott eller är anhörig till en brottsdrabbad eller gärningsperson. Brottsofferjouren kan även följa med eller ge stöd vid polisanmälan eller rättegångar. Kontakt med brottsofferjouren kan ske anonymt och du måste inte ha polisanmält.

Upplever du dig diskriminerad?

Gör en anmälan till diskrimineringsbyrån Gävleborg genom att fylla i vårt anmälningsformulär. Vi kontaktar dig inom två arbetsveckor. Vi arbetar under tystnadslöfte.​​​​​

Anmäl diskriminering