Mot diskriminering i Gävleborg

Diskrimineringsbyrån Gävleborg (DG)

Vi arbetar med kostnadsfri juridisk rådgivning samt stödjande insatser till personer som upplever sig diskriminerade, kompetenshöjande insatser och förebyggande diskrimineringsarbete genom föreläsningar, seminarier och utbildningar, samt opinionsbildning genom bland annat informationsinsatser och arrangemang.

Har du blivit utsatt?

Du kan alltid vända dig till DG om du upplever att du har blivit diskriminerad. Vi kan ge dig råd och stöd genom att utreda om det du utsatts för är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Visar det sig att du har blivit utsatt kan vi hjälpa dig att gå vidare med ditt ärende. Klicka här för att göra en anmälan om diskriminerings via vårt anmälningsformulär.

Tystnadslöfte

Alla som arbetar på DG har tystnadslöfte. Du kan därför känna dig trygg med att vi inte lämnar ut någon information till tredje part utan ditt godkännande.
​​​​​​​

Styrdokument och huvudman

DGs arbete styrs av förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, vilket innebär att DG dels bedriver avgiftsfri rådgivning och information till enskilda, dels opinionsbildning samt kurs- och seminarieverksamhet. Huvudman för Diskrimineringsbyrån Gävleborg är Sensus studieförbund, region Svealand.

Diskrimineringsbyrån Gävleborg


Första Magasinsgatan 5, 2 tr
803 10 Gävle

070-793 09 71
gavleborg@diskriminering.org