Diskrimineringsbyrån Gävleborg arbetar för att förebygga och motverka diskriminering

​​​​​​​Vad är diskriminering? Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad än någon annan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. Läs mer →

Våra tjänster

Anmäl diskriminering

​​​​​​​
Hos Diskrimineringsbyrån Gävleborg kan du få kostnadsfri rådgivning om du blivit diskriminerad.​​​​​​​

​​​​​​​
​​​​​​​Läs mer →

Utbildning​​​​​​​

​​​​​​​
Diskrimineringsbyrån Gävleborg erbjuder kostnadsfri introduktion till diskriminering.

​​​​​​​
​​​​​​​Läs mer →

Diskrimineringsbyrån​​​​​​​

​​​​​​​
Vi arbetar med kostnadsfri juridisk rådgivning samt stödjande insatser till personer som upplever sig diskriminerade.

​​​​​​​Läs mer →

Diskrimineringsbyrån Gävleborg

Vi arbetar med kostnadsfri juridisk rådgivning samt stödjande insatser till personer som upplever sig diskriminerade, kompetenshöjande insatser och förebyggande diskrimineringsarbete genom föreläsningar, seminarier och utbildningar, samt opinionsbildning genom bland annat informationsinsatser och arrangemang.

Avsnitt 5 av Diskrimineringsbyråerna berättar

Barnrättsperspektivet i arbete med lika rättigheter - Läs mer här