Utbildningar Diskrimineringsbyrån Gävleborg​​​​​​​​​​

Lär mer om diskriminering!


Vill ni öka era kunskaper om diskriminering och mänskliga rättigheter? Kanske behöver ni fördjupa er i diskrimineringslagstiftningen, eller få praktiska verktyg för likabehandling? 

Diskrimineringsbyrån Gävleborg erbjuder dels kostnadsfria informationsföreläsningar för ideella föreningar, samt bokningsbara utbildningar för företag och organisationer. Förutom utbildningskoncepten som du kan läsa mer om nedan, så erbjuder vi anpassade utbildningar och workshops för er verksamhet. Tveka inte att höra av dig för frågor och eventuella kostnadsförslag. 

Kolla även in våra tips på andra antidiskrimineringsbyråers utbildningskoncept!

Diskrimineringsbyrån Gävleborg


Första Magasinsgatan 3
803 10 Gävle

070-5783124
​​​​​​​
gavleborg@diskriminering.org

Våra utbildningar

Diskrimineringslagen & vad en antidiskrimineringsbyrå gör, 45 minuter
Vad är diskriminering? Vad säger lagen? Vad gör en antidiskrimineringsbyrå? Vi ger en kort introduktion i diskrimineringslagstiftningen och vår verksamhet. Informationsinsatsen är kostnadsfri. Utbildningen kan ske såväl digitalt som på plats hos er.
Vem kan boka? Ideella föreningar och organisationer inom Gävleborgs län. 
Workshop om aktiva åtgärder för facket, 120 min
Efter föreläsningen finns det möjlighet att gå en fördjupande workshop om aktiva åtgärder och den del Diskrimineringslagen som handlar om arbetet för att skapa mer jämlika arbetsplatser.
 
Under workshopen tittar vi närmare på den process i fyra steg som formuleras i Diskrimineringslagen där man kontinuerligt ska undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Med utgångspunkt i din verksamhets arbete med aktiva åtgärder diskuterar vi vad som är tydliga, mätbara mål och hur åtgärder formuleras så de kan följas upp och utvärderas? 
För vem? Du som är fackligt förtroendevald, skyddsombud, eller ombudsperson. Max 20 deltagare/workshop
Diskriminering ur ett hbtqi-perspektiv, 120 min
En fördjupande utbildning där vi undersöker samband mellan diskriminering och hbtqi-personers livsvillkor. Hur hänger diskriminering ihop med normer och minoritetsstress? Du får en ökad förståelse för hur diskriminering kan upplevas och vad det får för konsekvenser. Vi lyfter också vilket skydd diskrimineringslagen kan ge och vad som händer om någon upplever diskriminering.
Vem kan boka? Företag och organisationer inom Gävleborgs län
Diskrimineringsförbud och aktiva åtgärder i arbetslivet, 120 minuter
I den här utbildningen fördjupar vi oss i diskriminering inom arbetslivet. Vi går igenom diskrimineringsförbudet vars syfte är att ge ett skydd åt personer som upplever diskriminering eller trakasserier. Vi kommer också att prata om aktiva åtgärder; vilket är den del i diskrimineringslagen som handlar om att förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter på en praktisk och strukturell nivå. 
Vem kan boka? Företag och organisationer inom Gävleborgs län. 
Förebyggande och främjande för lika rättigheter - hur gör vi praktiskt? 
120 minuter
 Hur arbetar vi förebyggande och främjande? Vi utgår ifrån den process i fyra steg som formuleras i Diskrimineringslagen där man kontinuerligt ska undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Enligt lagen ska arbetsgivare dokumentera arbetet och samverka med arbetstagarna. Vi tittar närmare på hur alla på arbetsplatsen kan göras delaktiga och hur arbetet kan dokumenteras i en handlingsplan. Du får tips och exempel på hur vi kan formulera mål och åtgärder som är tydliga och möjliga att följa upp.
Vem kan boka? Företag och organisationer inom Gävleborgs län. 
Grundutbildning i Diskrimineringslagen, 120 minuter
Vi kan diskrimineringslagen, kan du? Deltagarna får en introduktion till Diskrimineringslagen. Vi förklarar begreppen och tittar på de normer och föreställningar i samhället som leder till diskriminering. Under utbildningen samtalar vi också om vad ni kan göra för att förebygga och motverka diskriminering och trakasserier i er organisation. 
Vem kan boka? Föreningar, företag och organisationer inom Gävleborgs län. 
Diskrimineringslagen - ett verktyg för facket, 120 min
Känner du dig trygg att agera om någon upplever sig diskriminerad på din arbetsplats? Vill du få fler verktyg för att stötta medlemmar som upplever sig missgynnade?
 
En föreläsning om fackets roll för att skapa inkluderande arbetsplatser som förebygger och hanterar diskriminering. Du får dels kunskap kring diskrimineringslagen och handfasta råd om vad du kan göra när en medlem upplever sig diskriminerad. Dels går vi in på hur facket kan främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Vi beskriver hur arbetet med aktiva åtgärder kan bedrivas och tipsar om hur facket kan driva på, bevaka och följa upp arbetsgivarens arbete för att skapa mer inkluderande arbetsplatser.
För vem? Du som är fackligt förtroendevald, skyddsombud, eller ombudsperson.
Strategier för jämlikhet - lika rätt oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet, 120 min
En utbildning som fokuserar på hur vi skapar lika möjligheter för alla oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Under utbildningen undersöker vi vad det är som skapar öppna, inkluderande organisationer fria från diskriminering? Hur kan vi arbeta med hbtqi-rättigheter såväl strategiskt som praktiskt i verksamheten? Vi lyfter exempel på insatser som skapar en inkluderande arbetsmiljö och ett likvärdigt bemötande av alla besökare. Utbildningen inspirerar till nya arbetssätt och ger tips och idéer för en mer inkluderande verksamhet.
Vem kan boka? Företag och organisationer inom Gävleborgs län

Hur bokas en utbildning?


Ni berättar för oss i mejl eller telefon vilken typ av utbildningspaket ni vill ha, och vad ni har för kunskaper sedan tidigare. Utbildningarna genomförs i första hand i Gävleborg, men vi kan såklart se över möjligheterna ifall ni önskar föreläsningar och workshops även utanför länet. Priset bestäms utifrån antal deltagare, tidsåtgång, eventuella resor eller om form eller innehåll behöver specialanpassas för just er verksamhet. Kontakta oss för mer information och bokning: gavleborg@diskriminering.org