Tips på material och böcker att beställa

​​​​​​​

Publikationer och material
​​​​​​

Här har vi samlat några publikationer som kan vara intressanta för dig som vill sätta dig in i diskriminering och rättighetsfrågor. Dessa publikationer och metoder är skapade av våra kollegor, på andra antidiskrimineringsbyråer i Sverige. 

Alla har rätt 


Boken vill ge kunskap om diskriminering och diskrimineringslagen. Den vänder sig till arbetsgivare, anställda eller verksamma i ideell sektor. Med korta konkreta exempel belyses lagens innebörd. Boken visar också på vad du kan göra om du utsatts för diskriminering. Med hjälp av frågeställningarna i boken finns möjlighet till fortsatta samtal och studiecirklar. Sensus.

Att få plats som människa i en organisation – aktiva åtgärder i praktiken


Den här handboken är en inspiration för dig som arbetar med aktiva åtgärder på din arbetsplats. Boken har sin grund i praktiska erfarenheter av aktivt åtgärdsarbete inom olika verksamheter. Malmö mot diskriminering.

Barnets rätt 


Boken ger en grundläggande introduktion och kunskap om barnkonventionen. Med fokus på konventionens bärande principer och frågor som uppstår om barns rättigheter. Denna upplaga av boken har även en ny del med en guide för prövning av barnets bästa. Med hjälp av frågeställningar och övningar i boken finns möjlighet till fortsatta samtal och studiecirklar. Sensus.

Kim berättar


Kim och de i hans närhet råkar ibland ut för orättvisor. Den sortens orättvisor som också kallas för diskriminering. Det är tufft ibland men det mesta löser sig när Kim berättar för vuxna som han litar på. Boken är framtagen efter samtal med barn från 5 upp till 10 år om deras erfarenheter av orättvisor och diskriminering. ​​​​​​​Malmö mot diskriminering.

När samhället tystnar


De senaste åren har utrymmet för det demokratiska samtalet i civilsamhället krympt och vi är många som oroas över denna utveckling. Majoriteten av Civil Rights Defenders internationella partnerorganisationer rapporterar om att det är mer riskfyllt än någonsin att arbeta till stöd för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Det här är en rapport om hot och hat mot oberoende opinionsbildare i det svenska civilsamhället. Civil Rights Defenders.

Perspektivbyrån


Här hittar du verktyg, tips och övningar för hur du kan få barn- och ungas perspektiv på din verksamhet. Detektivlekens uppdrag och diskussionunderlag har anpassats för olika verksamheter; bibliotek eller annan kulturverksamhet, simhallar & badhus, fritidverksamhet eller föreningsliv. Barnen är i åldrarna 8-12 år. Läs mer om Perspektivbyrån och hämta metodmaterial här. Rättighetscentrum Västerbotten.

PraLin – Praktiskt arbete för lika rättigheter i skolan 

Verktygsboken vill ge en praktisk guide för personal inom skola och för elever att arbeta med normer och maktrelationer man kan stöta på i skolans vardag. Boken är en omarbetad version av böckerna »PraLin i skolan: hand ­ boken« och »Tänka tillsammans – verktygsbok för normkritik och likabehand ­ ling i förskolan«. Informationen, perspektiven och verktygen i boken är till för att skolor ska få stöd arbetet med alla elevers rättighet att slippa utsättas för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi som har skrivit boken tror att en förutsättning för att kunna arbeta med alla elevers lika rättigheter är ett kritiskt reflekterande förhållningssätt som synliggör och utmanar normer som ger fördelar till vissa och missgynnar andra. Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Malmö mot diskriminering.

RÄTTEN TILL DIN BERÄTTELSE – normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga


Böcker, bilder och berättelser kan hjälpa oss att formulera komplexa svar på svåra frågor om identitet, makt och medbestämmande. Men då behöver vi förmedla historier som fler kan känna igen sig i. I den här boken har vi samlat våra favoriter bland alla de praktiska övningar och verktyg som tagits fram tillsammans med bibliotekarier, kulturpedagoger och konstnärer. Övningarna vänder sig till barn mellan 3 och 12 år och deras vuxna: bibliotekarier och pedagoger, men också föräldrar och andra som vill ha tips på hur böcker kan användas som utgångspunkt för samtal och skapande. Rättighetscentrum Västerbotten.

RÄTT ÅT DIG!


En bok om din rätt att inte bli diskriminerad. Rätt åt dig! förklarar hur diskrimineringslagens skydd funkar i bland annat skolan, på sjukhuset och i bostadsområdet genom berättelser som bygger på verkliga fall. Boken är framtagen efter samtal med unga mellan 11 till 18 år om deras erfarenheter av orättvisor och diskriminering. Malmö mot diskriminering.

Det finns även ett utbildningspaket till "Rätt åt dig!"
Paketet består av en handledning till utbildare, ett manus, tre kortfilmer och en presentation i powerpoint. 

 "VI LÄGGER STOR VIKT VID DIN PERSONLIGA LÄMPLIGHET"

Agera Värmland har granskat 170 jobbannonser utifrån risk för diskriminering. I denna rapport kan du ta del av resultatet och får råd och tips i hur du kan arbeta förebyggande mot diskriminering i rekryteringsprocessen. Agera Värmland.