Utbildningar av
​​​​​​​Sveriges antidiskrimineringsbyråer


​​​​​​​​​​​​​​

Tips på utbildningar


Behöver du en annan typ av utbildning? Kanske en föreläsning som inte finns i sortimentet hos oss på Diskrimineringsbyrån Gävleborg? Här nedan hittar du tips till andra byråers utbildningar och projekt. Följ länkarna så kanske du hittar precis det just du/ni söker!


För dig som är ung eller arbetar med barn & unga


 • ACCEPT

  Målgrupp: ungdomsgrupper. Aktiviteter och övningar för unga om fördomar, normer och värderingar. Accept har som syfte att ge eleverna möjlighet att diskutera, reflektera och ta ställning kring olika ämnen kopplat till diskriminering. Det kan handla om allt från jämlikhet till fördomar och orättvisa. Vill du boka eller läsa mer, se här!

 • DISKRIMINERINGSLAGEN, digital utbildning. 

  Målgrupp: alla som vill ha mer kunskap om diskrimineringslagen. En webbutbildning som ger grundläggande kunskap om diskrimineringslagen och dess tillämpning. Utbildningen är kostnadsfri och tar mellan 15-25 min att göra. Varje del är fristående och du väljer själv vad som passar dig eller din verksamhet bäst. Du kan genomföra utbildningen själv, men för att få ut så mycket som möjligt kan det vara bra att diskutera reflektionsfrågorna och göra vissa av uppgifterna tillsammans med andra! Information och länk till utbildningen hittar du här!

 • DISKRIMINERING I SKOLA OCH UTBILDNING

  Målgrupp: studenter och lärare i gymnasiala- och eftergymnasiala studier. En föreläsning om vad diskriminering och trakasserier innebär samt vilka rättigheter och skyldigheter diskrimineringslagen ställer upp för skola och utbildning. Utbildningen behandlar också det förebyggande arbetet utbildningsanordnare måste bedriva enligt Diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder. Läs mer här

 • FÖRÄNDRINGSARBETE, digital utbildning

  Målgrupp: för dig som arbetar med barn i kultur- & fritidsverksamheter. I den här webbutbildningen kommer vi att gå genom grunderna i ett förändringsarbete som går ut på att undersöka er verksamhet och ta fram åtgärder som kan göra att barn och unga känner sig ännu mer inkluderade och välkomna till er. Utbildningen är uppdelad i fyra steg. Vi föreslår att du går stegen i nummerordning men du behöver inte gå alla stegen vid ett och samma tillfälle. I vissa av stegen föreslås det att du ska göra övningar eller uppgifter ute i verksamheten innan du fortsätter med nästa steg. Information och länk till utbildningen hittar du här!

 • PERSPEKTIVBYRÅN (Se presentationsfilm)

  Målgrupp: för dig som möter barn 8-12 år. En metod som bygger på interaktiv lek där barnens perspektiv och rättigheter tas på allvar. Detektivleken syftar till att skapa verksamheter som når alla barn – även dem i periferin som annars riskerar att diskrimineras eller uteslutas. Vill du ladda ner material eller läsa mer om metoden, se här

 • YTTRANDEFRIHETENS GRÄNSER

  Målgrupp: gymnasiet. Om grundläggande rättigheter, icke-diskriminering, hatbrott - och hur det hänger ihop. Hur får yttrandefriheten användas och hur kan den begränsas? Vad händer när två rättigheter står mot varandra? En föreläsning med fokus på lagens skydd för individuella rättigheter.  Lämpar sig väl för studenter i gymnasiet. Läs mer här

För vuxna

 • DET HÄR MED DISKRIMINERING, digital utbildning

  Här kan du lära dig mer om diskriminering och lagen. Vad är egentligen diskriminering? Hur fungerar lagen? Klicka dig vidare med hjälp av knapparna här

 • DISKRIMINERINGSLAGEN, digital utbildning

  En webbutbildning som ger grundläggande kunskap om diskrimineringslagen och dess tillämpning. Utbildningen är kostnadsfri och tar mellan 15-25 min att göra. Varje del är fristående och du väljer själv vad som passar dig eller din verksamhet bäst. Du kan genomföra utbildningen själv, men för att få ut så mycket som möjligt kan det vara bra att diskutera reflektionsfrågorna och göra vissa av uppgifterna tillsammans med andra! Information och länk till utbildningen hittar du här!

 • DU HAR RÄTT

  Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna beskriver de grundläggande och universella rättigheterna alla människor ska ha rätt till. För att kunna bevara och kämpa för mänskliga rättigheterna behöver vi sprida kunskap om dem. Känner du, ditt företag eller din förening att ni vill och behöver mer kunskap om de mänskliga rättigheterna? Läs mer här!

 • KLARAR DU VERKLIGEN DET HÄR?

  En utbildning om jämställdhet som tar avstamp i diskrimineringsgrunden kön. Utbildningen handlar om att uppmärksamma strukturer, normer och attityder i samhället som idag ger olika förutsättningar och möjligheter för kvinnor och män. Vi tar även upp vilka olika förväntningar som finns på kvinnor och män idag, och hur dessa påverkar vår vardag. Läs mer här!

 • KAN JAG FÅ ETT HUDFÄRGAT PLÅSTER?

  En utbildning om rasism och vithet handlar om att motverka de strukturer och attityder i samhället som idag ger olika förutsättningar för individer av olika etnicitet, hudfärg, religion och härkomst. De strukturer och attityder vi idag har i samhället leder många gånger även till diskriminering. Läs mer här!

 • MOD – Mångfald och dialog

  MOD är ett pedagogiskt koncept för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor och har funnits i flera år men lanseras nu i en ny version med ännu mer tyngdpunkt på mänskliga rättigheter. MOD:s syfte är att bidra till att skapa ett socialt hållbart samhälle med utgångspunkt i mänskliga rättigheter. Läs mer här!