Utvecklingsprojekt

Romer i Gävleborgs län


Projektets syfte har varit att sprida kunskap om romer i syfte att minska fördomar och diskriminering, dels genom att stärka romsk organisering i Gävleborgs län för att minska social isolering, dels för att stärka gruppen att aktivt delta i och påverka samhällslivet.

Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). En utställning har tagits fram genom projektet.

För mer information om nationella minoriteter:

Nationella minoriteter - RegeringskanslietBORTOM
STEREOTYPERNA

RÖSTER FRÅN ROMER
OCH RESANDE IDAG
​​​​​​​

I denna utställning får vi möta fem romer från fyra olika grupper och höra deras berättelser om livet som rom och resande. Syftet med utställningen är att sprida kunskap om romer och minska fördomar och diskriminering.
Utställningen tar upp personliga berättelser, mångfalden inom den romska gruppen och stoltheten över deras romska ursprung. Genom personliga berättelser från unga och vuxna romer och resande får du en inblick i deras vardag, traditioner och kamp för att motverka antiziganism. Utställningen är ett viktigt steg för att främja förståelse om mångfald och öka medvetenhet om den romska gruppen och deras bidrag till det svenska samhället.