​​​​​​​OTHER LANGUAGES​​​​​

The Discrimination Agency Gävleborg (DG)


Här hittar du mer information om oss på andra språk än svenska.
Here you will find more information about us in languages other than Swedish.

The Equality Ombudsman (DO)


Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges regering för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Här hittar du information om myndigheten, om diskriminering och hur du gör en anmälan.

The Equality Ombudsman (DO) is a government agency that works on behalf of the Swedish government to promote equal rights and opportunities and to combat discrimination. Here you can find out more about the agency, discrimination and how to make a complaint.

Discrimination is when a person is treated disfavourably or when a person's dignity is violated.

The disfavourable treatment or the violation of the person's dignity must have a connection to one of the seven grounds of discrimination.

The seven grounds of discrimination:

  • sex
  • transgender identity or expression
  • ethnicity
  • religion or other belief
  • disability
  • sexual orientation
  • age

Diskrimineringsbyrån Gävleborg


Första Magasinsgatan 3
803 10 Gävle

070-5783124
gavleborg@diskriminering.org