Integritetspolicy

DG är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR. Om du ringer till oss för juridisk rådgivning registrerar vi inte dina personuppgifter på ett sökbart sätt.
 
Vi värnar om din integritet och dina personuppgifter ska hanteras på ett tryggt sätt i enlighet med gällande bestämmelser.  Det finns flera antidiskrimineringsbyråer runt om i Sverige. Dessa byråer har till stor del olika huvudmän (olika ideella organisationer som ansvarar för verksamheten). Sensus Region Svealand är DG:s huvudman, men vår verksamhet skiljer sig i vissa delar åt. Därför vill vi upplysa er om detta. Här kan du läsa mer om hur diskrimineringsbyrån och Sensus hanterar personuppgifter: www.sensus.se/dataskydd och Dataskyddspolicy Antidiskrimineringsbyråer.
Hör av dig direkt till oss på Diskrimineringsbyrån Gävleborg om du vill kalla tillbaka samtycket. Har du några frågor angående dina rättigheter kopplat till dataskyddslagen kontakta gärna dataskydd@sensus.se
 
För mer information, se Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se

Diskrimineringsbyrån Gävleborg


Första Magasinsgatan 3
803 10 Gävle

070-793 09 71
gavleborg@diskriminering.org