Diskrimineringsbyrån Gävleborg - Cecilia Brisander

Cecilia Brisander - Litteratur på minoritetsspråk. Med engagemang för läsande och för de nationella minoritetsspråken.

Cecilia erhöll 2020 Bengt Hjelmqvists pris med motiveringen att hon genom ett långsiktigt och kunnigt sätt arbetat med att utveckla folkbibliotekens verksamhet för de nationella minoriteterna. Få tips på bra böcker på  samiska, romska, jiddisch, meänkieli och finska!