Diskrimineringsbyrån Gävleborg

Barbro Westerholm


​​​​​​​I det här första avsnittet av webbserien “Diskriminering pågår - byråerna berättar!” berättar Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd om vad diskriminering är för något enligt lagen och vart du kan vända dig om du har blivit diskriminerad.

Cecilia Brisander


​​​​​​​I det här första avsnittet av webbserien “Diskriminering pågår - byråerna berättar!” berättar Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd om vad diskriminering är för något enligt lagen och vart du kan vända dig om du har blivit diskriminerad.