Diskrimineringsbyråerna berättar

Avsnitt 1: Vad är diskrimingering?

​​​​​​​

​​​​​​​I det här första avsnittet av webbserien “Diskriminering pågår - byråerna berättar!” berättar Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd om vad diskriminering är för något enligt lagen och vart du kan vända dig om du har blivit diskriminerad.

Avsnitt 2: Normer spelar roll! I arbetet mot diskriminering

I det här andra avsnittet av webbserien "Diskriminering pågår - bryåerna berättar!" berättar Örebro Rättighetscenter om normkritik och varför det är ett viktigt verktyg i arbetet mot diskriminering.
​​​​​​​

Avsnitt 3: Aktiva åtgärder i förskola & skola


I det tredje avsnittet av webbserien "Diskriminering pågår - byråerna berättar!" får tittaren tips om praktiskt arbete mot diskriminering i skolan och förskolan. Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU, berättar om verktyg från böckerna "PraLin" och "Tänka tillsammans". Verktyg för praktiskt arbete mot diskriminering!

Avsnitt 4: Perspektivbyrån en detektivlek för barns rättigheter


I fjärde avsnittet av webbserien "Diskriminering pågår - byråerna berättar!" delar Rättighetscentrum Västerbotten med sig av sin metod Perspektivbyrån; en interaktiv lek med syfte att skapa tryggare och mer inkluderande verksamheter för barn 8-12 år. I Perspektivbyrån är barnen detektiver som granskar, kartlägger och ger sina synpunkter. Vi vuxna lyssnar, antecknar och förbättrar!

Avsnitt 5: Barnrättsperspektivet i arbete med lika rättigheter


Detta är en informationsfilm om BBB-perspektivet: barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet. Filmen diskuterar hur en kan använda BBB-perspektiv i med diskrimineringsfrågor och antidiskrimineringsarbete. Den innehåller information om Barnkonventionen och dess tillämpning i arbetet mot diskriminering av barn och unga.