​​​​​​​Likarätt - en webbutbildning


​​​​​​​

Webbutbildning för förskola, grundskola och gymnasiet


Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning som kan användas på förskolor och skolor. Likarättsarbete handlar om att aktivt främja alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och motverka kränkningar och trakasserier.

Med Likarätt har ni en möjlighet att på ett praktiskt sätt arbeta med barnkonventionen och att få med alla. Utbildningen finns i fem olika huvudmoduler. En till personal, en till vårdnadshavare och tre olika till barn och elever, beroende på ålder och mognad.

​​​​​​​Likarättsutbildningen är framtagen av BOiU, Barnombudet i Uppsala län. Läs mer om utbildningen och ta del ar allt material här.

Likarätt - lång version

Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning som kan användas i likarättsarbetet på förskolor och skolor. 

Likarätt - kort version

Likarätt är en grundläggande kostnadsfri utbildning som kan användas i likarättsarbetet på förskolor och skolor. ​​​​​​​