Diskrimineringsombudsmannen (DO)

​​​​​​​

OM DO


Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Uppdraget är att arbeta mot diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
  • kön
  • könsidentitet och könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder
Här nedan har vi länkat till några av DO:s filmer som kan hjälpa dig att bättre vad diskriminering är och hur diskrimineringslagen fungerar i olika situationer.  

Det här är diskriminering

Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra i samma situation. Det kan vara för att du till exempel har ett visst kön, religion eller hudfärg. 

Diskriminering - så ska ingen bli behandlad

Ingen ska behöva bli diskriminerad. Varken du eller någon annan.

Ingen får diskriminera dig i skolan

Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan. Det står i diskrimineringslagen. 

Aktiva åtgärder mot diskriminering i skolan

Elever har rätt att slippa bli diskriminerade i skolan. Därför ska alla skolor arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i sin verksamhet.

Trakasserier på jobbet

Att utsättas för trakasserier på jobbet kan vara diskriminering. Ingen ska behöva uppleva det.

Repressalier är förbjudet - men vad är det?

​​​​​​​Den som vill anmäla eller berätta om att diskriminering skett ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för att bli bestraffad.

Sexuella trakasserier på jobbet

Att utsättas för sexuella trakasserier på jobbet kan vara diskriminering. Ingen ska behöva uppleva det.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Det är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.