"Diskriminering pågår - byråerna berättar"


Avsnitt 7: Att förebygga diskriminering i arbetslivet med aktiva åtgärder

I den här filmen berättar Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne hur arbetet med Aktiva åtgärder är uppbyggt och vad som är syftet med processen. Ni får även praktiska tips på hur arbetsgivare kan arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.