"Diskriminering pågår - byråerna berättar"


Avsnitt 6: Vad händer när jag har anmält diskriminering?

Här delar Byrån mot diskriminering i Östergötland med sig av vad som händer efter att du har anmält diskriminering. I filmen får vi följa ett fiktivt fall om en kvinna som heter Lisa. Lisa har problem med sin arbetsplats, Restaurang AB, och juristen Elias Ibrahim ger exempel på hur en antidiskrimineringsbyrå arbetar med att utreda ärenden.