"Diskriminering pågår - byråerna berättar"


​​​​​​​

Avsnitt 5: Barnrättsperspektivet i arbete med lika rättigheter

Detta är en informationsfilm om BBB-perspektivet: barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet. Filmen diskuterar hur en kan använda BBB-perspektiv i med diskrimineringsfrågor och antidiskrimineringsarbete. Den innehåller information om Barnkonventionen och dess tillämpning i arbetet mot diskriminering av barn och unga.

Om du vill lära dig mer om det praktiska arbetet för att förebygga diskriminering i skolan och förskolan, titta gärna på avsnitt 3 i vår webbserie: ”Aktiva åtgärder i förskola & skola” och avsnitt 4 ”Perspektivbyrån en detektivlek för barns rättigheter”