"Diskriminering pågår - byråerna berättar"Avsnitt 1: Vad är diskriminering?

I det här första avsnittet av webbserien “Diskriminering pågår - byråerna berättar!” berättar Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd om vad diskriminering är för något enligt lagen och vart du kan vända dig om du har blivit diskriminerad.