Webbserie om diskriminering

​​​​​​

"Diskriminering pågår - byråerna berättar!"


Den här webbserien är ett samarbete mellan samtliga antidiskrimineringsbyråer i Sverige. Här kan du bland annat lära dig mer om diskriminering och diskrimineringslagen, dina rättigheter och skyldigheter samt få praktiska verktyg för likabehandling. 

Vi vill göra diskriminering, och hur du kan motverka det, enklare att förstå! 

Avsnitt 1: Vad är diskriminering?


Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd berättar om vad diskriminering är för något enligt lagen, och vart du kan vända dig om du har blivit diskriminerad.

Avsnitt 2: Normer spelar roll! I arbetet mot diskriminering


​​​​Örebro Rättighetscenter berättare om normkritik och varför det är ett viktigt verktyg i arbetet mot diskriminering.
​​​​​​​

Avsnitt 3: Aktiva åtgärder i förskola & skola


Här får tittaren tips om praktiskt arbete mot diskriminering i skolan och förskolan. Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU, berättar om verktyg från böckerna "PraLin" och "Tänka tillsammans". Verktyg för praktiskt arbete mot diskriminering!

Avsnitt 4: Perspektivbyrån en detektivlek för barns rättigheter


​​​​​​​Rättighetscentrum Västerbotten delar med sig av sin metod Perspektivbyrån; en interaktiv lek med syfte att skapa tryggare och mer inkluderande verksamheter för barn 8-12 år. I Perspektivbyrån är barnen detektiver som granskar, kartlägger och ger sina synpunkter. Vi vuxna lyssnar, antecknar och förbättrar!

Avsnitt 5: Barnrättsperspektivet i arbete med lika rättigheter


Detta är en informationsfilm om BBB-perspektivet: barnets perspektiv, barnperspektivet och barnrättsperspektivet. Filmen diskuterar hur en kan använda BBB-perspektiv i med diskrimineringsfrågor och antidiskrimineringsarbete. Den innehåller information om Barnkonventionen och dess tillämpning i arbetet mot diskriminering av barn och unga.

Avsnitt 6: Vad händer när jag har anmält diskriminering?


Byrån mot diskriminering i Östergötland delar med sig av vad som händer efter att du har anmält diskriminering. I filmen får vi följa ett fiktivt fall om en kvinna som heter Lisa. Lisa har problem med sin arbetsplats, Restaurang AB, och juristen Elias Ibrahim ger exempel på hur en antidiskrimineringsbyrå arbetar med att utreda ärenden. 

Avsnitt 7: Att förebygga diskriminering i arbetslivet med aktiva åtgärder


Malmö mot Diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne visar hur arbetet med Aktiva åtgärder är uppbyggt och vad som är syftet med processen. Ni får även praktiska tips på hur arbetsgivare kan arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Avsnitt 8: Att vara en allierad


Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal berättar om hur just Du kan stötta grupper som utsätts för förtryck och diskriminering. Vad finns det för fallgropar och hur är en egentligen bäst allierad med andra rörelser?  

Avsnitt 9: Basically wrong! Om strukturell diskriminering


Det här avsnittet är skapat av Antidiskrimineringsbyrån Väst och handlar om hur diskriminering är inbyggd i samhällssystemet. Titeln "Basically Wrong!" säger att det blev fel i grund och botten när samhället byggdes upp. Vissa gynnas, andra missgynnas. I filmen intervjuas några personer om hur de ser på strukturell diskriminering.