Diskriminering

Vad innebär diskriminering?

Ordet diskriminering betyder ”behandla olika” eller ”göra åtskillnad”. Diskriminering är ett begrepp som kan betyda olika saker för olika personer. Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling. Det är ofta skillnad mellan lagens definition av diskriminering och den egna upplevelsen av diskriminering, och upplevelser av att ha blivit orättvist behandlad eller kränkt omfattas inte alltid av lagen.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering. I diskrimineringslagen definieras vad som anses vara diskriminering i juridisk mening och reglerar bl.a. olika former av diskriminering, skyddade diskrimineringsgrunder och var diskrimineringsskyddet gäller.

Enligt diskrimineringslagen beskrivs diskriminering som att en individ missgynnas eller kränks och att det har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna samt har skett inom ett samhällsområde som omfattas av diskrimineringslagen.

De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. De olika diskrimineringsformerna är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Diskrimineringsförbudet gäller inte överallt. Händelser i privatlivet är t.ex. inte skyddade av lagen. Förbudet mot diskriminering gäller bl.a. inom arbetslivet, utbildning, varor, tjänster och bostäder, hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Om du har blivit diskriminerad

Upplever du dig diskriminerad? Gör en anmälan genom att fylla i anmälningsformuläret här. Vi kontaktar dig inom två arbetsveckor. Vi arbetar under tystnadslöfte.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna bistå med juridisk rådgivning och utredning av diskrimineringsärenden. Genom att fylla i formuläret skickas dina uppgifter till vår handläggare som kontaktar dig. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part utan ditt godkännande. Dina personuppgifter raderas när ditt ärende avslutas.

Diskrimineringsbyrån Gävleborg


Första Magasinsgatan 5, 2 tr
803 10 Gävle

070-793 09 71
gavleborg@diskriminering.org